In Overvecht Noord is de inrichting van een aantal speel- en wandelstraten gaande. Onderdeel van dat plan is dat enkele dreven tussen Niger- en Mekongdreef en tussen Carnegie- en Gangesdreef worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Lang niet alle bewoners in die omgeving zijn het daarmee eens. Nu kun je van mening verschillen over ruimte voor de auto versus meer ruimte voor voetgangers en spelende kinderen. Maar hier is nog wat anders aan de hand. In de ogen van nogal wat bewoners kwam de afsluiting voor doorgaand verkeer als een onverwachte verrassing.

Vanaf mei 2010 heeft de gemeente o.a. door wijkberichten de plannen voor speel en wandelstraten aangekondigd, en daar is ook met bewoners over gesproken. Maar bewoners geven aan dat er niet goed duidelijk is gemaakt dat ‘speel en wandelstraten’ ook het afsluiten van dreven voor doorgaand verkeer zou betekenen. En ze vinden het een beetje misleidend dat zo’n maatregel in hun ogen verstopt zat in een verhaal over ‘speel en wandelstraten’.

Als we de verschillende wijkberichten over deze zaken naast elkaar leggen kunnen we dit begrijpen. Het verhaal van de verkeersafsluiting komt niet overal duidelijk uit de verf. Ook hebben bewoners in het omliggende gebied niet alle wijkberichten gekregen, terwijl ze wel te maken krijgen met de verkeersgevolgen.

Kortom, de communicatie is niet optimaal geweest; dat is ook de indruk van het Bewonersplatform. Het is daarom geen wonder dat bewoners in verzet gekomen zijn en de gemeente op dit punt stevig hebben aangesproken.

Naar aanleiding daarvan heeft onze wijkwethouder,Rinda den Besten, gezegd dat er wellicht fouten zijn gemaakt in de informatievoorziening en dat daarom de procedure overgedaan moet worden.

Het Bewonersplatform vindt dit een goed idee. We willen ons nu niet uitspreken voor of tegen de verkeersafsluitingen. Vanwege het belang van de verkeersroutering in de wijk vinden we dat dit wel zorgvuldig bekeken moet worden. En dat de communicatie over dit soort zaken voortaan duidelijker moet.