De werkgroep Verkeer fungeert als kritisch klankbord naar de gemeente en komt met suggesties voor de verbetering van verkeerssituaties. Veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en slim inzetten van financiële middelen zijn belangrijke uitgangspunten voor het verkeersbeleid in de wijk. De werkgroep Verkeer is samengesteld uit bewoners die deelnemen vanuit zowel wel het Bewonersplatform als het Wijkplatform Overvecht.

De werkgroep Verkeer houdt zich niet alleen bezig met verkeersinrichting op straatniveau, maar kijkt vooral ook naar de gevolgen  op wijkniveau. Tevens kijkt de werkgroep naar (boven)stedelijke verkeersplannen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid en bereikbaarheid binnen de wijk. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer, hulpdiensten, openbaar vervoer, bevoorradingsverkeer en met verschillende belangen, zoals scholen, verzorghuizen en andere instellingen, bewoners, winkeliers,  bedrijventerrein. 

De werkgroep kijkt naar:

  • Veiligheid: 30 km/uur voor woonstraten, logische en veilige oversteekroutes en handhaving.
  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid: niet de snelste/kortste route als andere punten zwaarder wegen. Hulpdiensten moeten snel ter plaatse zijn.
  • Leefbaarheid: een gezonde omgeving met goede luchtkwaliteit en beperkte geluidshinder. Sluipverkeer ontmoedigen.
  • Slim inzetten van financiële middelen: kiezen voor herinrichting bij onderhoud en zinvolle ingrepen met de meeste haalbare en een duurzame (toekomstbestendige) oplossing.

Jaarlijks gaan ambtenaren op de fiets door de wijk om verkeersknelpunten te bekijken. De werkgroep fietst mee en doet suggesties.

Voor inbreng van bewoners bij de plannen voor opwaardering van de NRU die langs de wijk Overvecht loopt is in 2011 een aparte groep opgericht: DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat).

Contactpersoon voor de werkgroep Verkeer:
= Annette van den Bosch (voorzitter)

Contact: verkeer@bewonersplatformovervecht.nl