De werkgroep Verkeer fungeert als kritisch klankbord naar de gemeente en komt met suggesties voor de verbetering van verkeerssituaties. Veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en slim inzetten van financiële middelen zijn belangrijke uitgangspunten voor het verkeersbeleid in de wijk. De werkgroep adviseert ook de wijkraad Overvecht.

De werkgroep Verkeer houdt zich niet alleen bezig met verkeersinrichting op straatniveau, maar kijkt vooral ook naar de gevolgen  op wijkniveau. Tevens kijkt de werkgroep naar (boven)stedelijke verkeersplannen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid en bereikbaarheid binnen de wijk. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer, hulpdiensten, openbaar vervoer, bevoorradingsverkeer en met verschillende belangen, zoals scholen, verzorghuizen en andere instellingen, bewoners, winkeliers,  bedrijventerrein.

Jaarlijks gaan ambtenaren op de fiets door de wijk om verkeersknelpunten te bekijken. De werkgroep fietst mee en doet suggesties.

Voor inbreng van bewoners bij de plannen voor opwaardering van de NRU die langs de wijk Overvecht loopt is in 2011 een aparte groep opgericht: DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat).

De werkgroep Verkeer bestaat uit:
= Annette van den Bosch (voorzitter)
= Svetlana Belitser
= Wessel Wikkerink (op afroep)

Contact: verkeer@bewonersplatformovervecht.nl