Overvecht_vroeger_nachtimpressieDe onevenwichtige woningvoorraad is een kernprobleem van Overvecht en ligt aan de basis van veel problemen op sociaal vlak die in de wijk spelen.

Het woningbestand in Overvecht bestaat voor 71% uit sociale huurwoningen, 9% particuliere huur en 20% koopwoningen. In geen enkele Utrechtse wijk is deze verhouding zo scheef. Gemiddeld in de stad Utrecht is de verhouding sociale huur – koop: 38% – 48%.

Daarmee levert Overvecht voor de stad Utrecht een enorme bijdrage aan de huisvesting van mensen die zijn aangewezen op de sociale huursector. Overvecht is de Krachtpatser in de Utrechtse volkshuisvesting!

Dit heeft echter grote gevolgen voor de bevolkingssamenstelling van de wijk, met relatief veel bewoners die lage inkomens en lage opleidingen hebben of op andere manieren kwetsbaar in de samenleving staan. En dat tekent het karakter van Overvecht als ‘Krachtwijk’ waar veel (sociale) problemen samenkomen en stapelen.

Mariakwartier, artikelOm Overvecht een betere sociaal-economische basis te geven moet er een beter evenwicht komen in de woningvoorraad. Het toevoegen van woningen en woonmilieu’s met een andere kwaliteit is van strategisch belang voor de ontwikkeling van Overvecht.

Deze visie heeft het Bewonersplatform Overvecht al vanaf eind negentiger jaren en is – door de jaren heen en nu nog steeds –  een rode draad bij onze standpunten over o.a. ruimtelijk beleid, woningbouw en herstructurering in Overvecht. Inmiddels wordt deze visie breed gedeeld door de gemeente, woningcorporaties en andere partijen die betrokken zijn bij wonen en ruimtelijke beleid. En is dit ook meegenomen in het Coalitie akkoord van 2018. Erkend wordt dat meer evenwicht in de woningvoorraad niet alleen een opgave voor Overvecht is. Het vraagt ook dat er elders in de stad meer ruimte komt voor toevoegen van sociale huurwoningen.

Kansen voor ruimtelijke verbetering, een mix van aantrekkelijk wonen, voorzieningen en verbetering van de omgeving:

  • Kwaliteit en diversiteit in woningen voor huidige en nieuwe bewoners;
  • Renovaties van complexen voor meer kwaliteit en variatie in wonen
  • Betaalbare sociale huurwoningen;
  • Ruimte en groen in de wijk behouden;
  • Meer kwaliteit en variatie in het groen;
  • Groen en water verbinden
  • Goede verbindingen voor voetgangers en fietsers;
  • Anonieme en onaantrekkelijke plekken verbeteren.

We hechten veel belang aan Antoniuskwartier_Logokansenlocaties voor nieuwbouw en nieuwe woonmilieu’s in de wijk. Een goed voorbeeld is het Mariakwartier, dat verrees op de plek van de oude 4-hoog flats van de Maria van Hongarijedreef e.o. De nieuwbouw van het Antoniuskwartier op het terrein van het voormalig ziekenhuis Overvecht is ook een aanwinst voor de wijk. In 2018/2019 is een deel van de oude 4-hoog flats aan de Camera Obscuradreef hoogwaardig gerenoveerd.

Ook andere kansenlocaties zijn in ontwikkeling. In 2020/2021 wordt de nieuwbouw opgeleverd op de NPD-strook langs de Brailledreef, grenzend aan het parkeerterrein van het winkelcentrum Overvecht.  In de toekomst liggen er mogelijk kansen voor andere delen van het Centrumgebied. De 10-hoogflat langs de Ivoordreef wordt gesloopt. Dit gebied wordt herontwikkeld met een mix van huur en koopwoningen.