Woningvoorraad en bouwen

Home/Onze thema’s/Woningvoorraad en bouwen

Overvecht_vroeger_nachtimpressieDe onevenwichtige woningvoorraad is een kernprobleem van Overvecht en ligt aan de basis van veel problemen op sociaal vlak die in de wijk spelen.

Het woningbestand in Overvecht bestaat voor 71% uit sociale huurwoningen, 9% particuliere huur en 20% koopwoningen.
In geen enkele Utrechtse wijk is deze verhouding zo scheef. Gemiddeld in de stad Utrecht is de verhouding sociale huur – koop: 38% – 48%.

[ cijfers voor 2013 uit: http://utrecht.buurtmonitor.nl  ]

Daarmee levert Overvecht voor de stad Utrecht een enorme bijdrage aan de huisvesting van mensen die zijn aangewezen op de sociale huursector. Overvecht is de Krachtpatser in de Utrechtse volkshuisvesting!

Dit heeft echter grote gevolgen voor de bevolkingssamenstelling van de wijk, met relatief veel bewoners die lage inkomens en lage opleidingen hebben of op andere manieren kwetsbaar in de samenleving staan. En dat tekent het karakter van Overvecht als ‘Krachtwijk’ waar veel (sociale) problemen samenkomen en stapelen.

Mariakwartier, artikelOm Overvecht een betere sociaal-economische basis te geven moet er een beter evenwicht komen in de woningvoorraad. Het toevoegen van woningen en woonmilieu’s met een andere kwaliteit is van strategisch belang voor de ontwikkeling van Overvecht.

Deze visie heeft het Bewonersplatform Overvecht al vanaf eind negentiger jaren en is – door de jaren heen en nu nog steeds –  van invloed op onze standpunten over o.a. ruimtelijk beleid, woningbouw en herstructurering in Overvecht.

We hechten dan ook veel belang aan Antoniuskwartier_Logokansenlocaties voor nieuwbouw en nieuwe woonmilieu’s in de wijk. Een goed voorbeeld is het Mariakwartier, dat verrees op de plek van de oude 4-hoog flats van de Maria van Hongarijedreef e.o. De nieuwbouw van het Antoniuskwartier op het terrein van het voormalig ziekenhuis Overvecht is ook een aanwinst voor de wijk. In 2014 hebben we met instemming gereageerd op het bouwplan. De eerste fase van het Antoniuskwartieris gerealiseerd in 2016.

Ook andere kansenlocaties zijn in beeld: de strook met de oude bedrijfshallen langs de Brailledreef (de NPD-strook), grenzend aan het parkeerterrein van het winkelcentrum Overvecht. Hiervoor is eind 2016 een plan voor nieuwbouw van woningen vastgesteld. In de toekomst liggen er misschien kansen voor andere delen van het Centrumgebied.