Hoe maken we van Overvecht een (nog) betere wijk: leefbaar en toekomstgericht?
Het Bewonersplatform heeft de afgelopen jaren op veel gebieden haar stem laten horen:

 • Leefbaarheid en veiligheid, een schone veilige en prettige woonomgeving
 • Aandacht voor groen en natuur 
 • Verkeersmaatregelen en verkeersbeleid
 • Inbreng bij herinrichting van de parken
 • Inbreng bij de plannen voor het Centrumgebied
 • Wijkvisie en plannen van de gemeente
 • Extra sociale inzet in de wijk waar dat nodig is
 • Wijkactieplannen: ‘Doe Mee in Overvecht’ en de opvolgers
 • Sinds 2016: De Versnelling Overvecht
 • Plannen voor de herstructurering van woningen en nieuwbouw
 • Contact tussen bevolkingsgroepen
 • Acties voor behoud van de pierenbadjes en de stadsboerderij

Een stukje geschiedenis
Rond 1995 verschenen de eerste berichten dat Overvecht in een neerwaartse spiraal dreigde te raken. Verschillende onderzoeken, studies en rapporten later verscheen medio 1997 een plan om Overvecht weer op te krikken: “De Laan van Overvecht”.
Al snel oordeelden een aantal bewoners dat dit plan niet door de beugel kon. Uit onvrede met dit plan werd in oktober 1997 het Bewonersplatform Overvecht opgericht door drie bewonersgroepen. Al snel groeide dit aantal. Onder druk van het Bewonersplatform werd “De Laan van Overvecht”, inmiddels omgedoopt tot “De Waan van de Laan”, door de gemeente in de ijskast gezet. Het doel was bereikt, maar de dreiging van achteruitgang van de wijk was nog steeds aanwezig. Er moest wel wat gebeuren. Het Bewonersplatform en het wijkbureau kwamen nader tot elkaar. Het Bewonersplatform raakte nauw betrokken bij het ontwikkelingen van plannen om Overvecht te verbeteren. [ Dick de Soeten, hier op de foto, was een van de eerste actieve bewoners van het Platform. Hij overleed in 2017 ]

Werken aan een beter Overvecht
Het Bewonersplatform is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van het eerste Wijkontwikkelings- programma voor Overvecht in 2001. Gemeente Utrecht, woningcorporaties, welzijnswerk, politie en het Bewonersplatform maakten afspraken om de komende 10 jaar te investeren in de sociale, fysieke en economische verbetering van Overvecht.
De herinrichting van de parken in 2005  maakte daar deel van uit en het Bewonersplatform heeft een grote inbreng gehad bij deze herinrichting. Ook leverde het Bewonersplatform inbreng bij de plannen voor de vernieuwing van het Centrumkwadrant (het gebied rond het winkelcentrum Overvecht), discussies over herstructurering en nieuwbouw van woningen en bij diverse programma’s voor verbetering van de leefbaarheid en sociale samenhang in onze wijk, zoals het programma Sociale Wijkontwikkeling (2002), het Wijkveiligheidsprogramma, het eerste Wijkactieplan ‘Doe Mee in Overvecht’ en latere Wijkactieplannen en ook de gebiedsplannen voor Overvecht de Gagel en de Spoorzone (2007/2008).