De werkgroep Verkeer is samengesteld uit bewoners die deelnemen vanuit zowel wel het Bewonersplatform als het Wijkplatform Overvecht. De Natuur en Milieugroep Overvecht is aangehaakt bij het Bewonersplatform maar kan ook breder opereren of adviseren. DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) is een breed samengestelde bewonersgroep die zich bezig houd met de plannen voor de opwaardering van de NRU. DROOM opereert zelfstandig. Voor het leveren van inspraakreacties of zienswijzen fungeert DROOM als een werkgroep van het Bewonersplatform.