De werkgroep Verkeer en de Natuur en Milieugroep Overvecht adviseren  zowel wel het Bewonersplatform als de Wijkraad Overvecht. DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) is een breder samengestelde bewonersgroep die zich bezig houd met de plannen voor de opwaardering van de NRU. DROOM opereert zelfstandig. Voor het leveren van inspraakreacties of zienswijzen fungeert DROOM als een werkgroep van het Bewonersplatform.