Foto Garantiekaart-Overvecht-mei-2008

  • Samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad,
  • Grote renovatie projecten benutten om ook sociaal te renoveren / investeren
  • Verbeteren leefbaarheid en samenleven, m.n. in de sociale huur complexen
  • Sturen op instroom in de sociale huur waardoor stapeling van problemen kan verminderen, de draagkracht van bewoners en de sociale samenhang kan verbeteren
  • Openbare ruimte rondom flatcomplexen beter inrichten en benutten.

En blijft huren nog wel betaalbaar in een wijk met zoveel huurwoningen? We kijken ook kritisch naar oneigenlijke vormen van bewoning en het splitsen van woningen in onzelfstandige units. En hoe het gaat in complexen waar veel huurwoningen verkocht zijn, op de lange duur met het beheer en onderhoud?

Het Bewonersplatform heeft altijd aandacht besteed aan Wonen, want dat heeft veel invloed op de hele wijk. Het staat ook dicht bij de beleving van bewoners. Woningcorporaties en de gemeente zijn op dit terrein de belangrijkste spelers en daar onderhouden we regelmatig contacten mee.

Foto kinderen aan werk in Groen OvervechtFoto kinderen aan werk in Groen OvervechtFoto kinderen aan werk in Groen OvervechtFoto kinderen aan werk in Groen OvervechtFoto kinderen aan werk in Groen OvervechtboomOvervecht6 Op het niveau van een complex, straat of buurt zijn diverse bewonerscommissie actief in Overvecht. Foto kinderen aan werk in Groen OvervechtBijvoorbeeld in overleg met de woningcorporatie of door zich in te zetten voor leefbaarheid in de buurt. Het Bewonersplatform neemt de rol van bewonerscommissies niet over. Zij zijn altijd als eerste aanspreekbaar en verantwoordelijk om op te treden namens bewoners in hun complex of buurt.
Het Bewonersplatform kijkt meer naar een groter gebied en de bredere belangen in de wijk. Als dat gewenst is kunnen we samenwerken met een bewonersgroep of -commissie. En soms kunnen we ook van mening verschillen.

Contactpersoon: Ad Tourné

Contact: info@bewonersplatformovervecht.nl