Nieuwe prostitutiezone langs de Einsteindreef: slecht plan voor Overvecht!

In april 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat er een nieuwe prostitutiezone moet komen op de strook langs de Einsteindreef. Een jaar eerder was de prostitutie in de boten langs het Zandpad door de gemeente gesloten vanwege verdenkingen van ernstige misstanden (o.a. vrouwenhandel). Het terugbrengen van prostitutie in de boten is geen optie.

zandpadWij vinden een nieuwe prostitutiezone op een strook langs de Einsteindreef een slecht plan voor Overvecht! Dat hebben we al in april 2014 samen met veel bewoners van Overvecht laten weten aan de gemeenteraad. Zoiets past niet in of bij een woonwijk!

Overlast en negatieve uitstraling van het Oude Zandpad is er altijd geweest, vooral op de Vechtdijk en aan de overkant van de Vecht in Ondiep en Zuilen. Maar dat is nooit erg erkend en serieus genomen. Na sluiting van het Zandpad had de keuze gemaakt moeten worden om de prostitutie naar een minder kwetsbaar gebied te verplaatsen en in een kleinere omvang.

Foto_Zandpad_boten+brugjesSinds november 2016 lijken de plannen van de gemeente definitief door te gaan. Er is een nieuw bestemmingsplan dat prostitutie op de nieuwe locatie langs de Einsteindreef mogelijk maakt. Het beroep van bewoners bij de Raad van State tegen het plan is afgewezen. Op de plek van de nieuwe prostitutiezone zijn de bomen gekapt en het terrein is bouwrijp gemaakt. De bouw zou starten in het voorjaar van 2017. Dit ondanks het verzet van het Bewonersplatform, de Wijkraad Overvecht en bewoners van de Vechtdijk, het nieuwe Antoniuskwartier de Hoogstraatbuurt en de overkant van de Vecht.

Begin 2017 stagneerde het proces bij de gemeente doordat de geselecteerde investeerder/bouwer voor de zone niet door de strenge selectie kwam. De gemeente moest op zoek naar een nieuwe ontwikkelaar. In februari 2018 komt het bericht dat de gemeente met 2 serieuze kandidaten in gesprek is. Zij moeten echter nog door de strenge Bebop toetsing komen.

Foto_Ganzen_op_Zandpad

Wij blijven tegen een nieuwe prostitutiezone in of bij de wijk. Wij vinden dat de politiek het belang van de wijk vergaand ondergeschikt gemaakt heeft aan een gewenst ‘schoon’ prostitutiebeleid. Maar door mee te praten hebben we geprobeerd de schade zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben wij samen met de Wijkraad en bewoners van de aangrenzende woonbuurten meegepraat over de inrichting van de nieuwe zone.