Nieuwe prostitutiezone langs de Einsteindreef: slecht plan voor Overvecht!

In april 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat er een nieuwe prostitutiezone moet komen op de strook langs de Einsteindreef. Een jaar eerder was de prostitutie in de boten langs het Zandpad door de gemeente gesloten vanwege verdenkingen van ernstige misstanden (o.a. vrouwenhandel). Het terugbrengen van prostitutie in de boten is geen optie.

zandpadWij vinden een nieuwe prostitutiezone op een strook langs de Einsteindreef een slecht plan voor Overvecht! Dat hebben we al in 2014 samen met veel bewoners van Overvecht laten weten aan de gemeenteraad. Zoiets past niet in of bij een woonwijk!

Overlast en negatieve uitstraling van het Oude Zandpad is er altijd geweest, vooral op de Vechtdijk en aan de overkant van de Vecht in Ondiep en Zuilen. Maar dat is nooit erg erkend en serieus genomen. Na sluiting van het Zandpad had de keuze gemaakt moeten worden om de prostitutie naar een minder kwetsbaar gebied te verplaatsen en in een kleinere omvang.

Foto_Zandpad_boten+brugjesSinds november 2016 heeft de gemeente geprobeerd om de prostitutiezone langs de Einsteindreef  (Het Nieuwe Zandpad’) te realiseren. Er kwam een bestemmingsplan om dit mogelijk te maken. Het beroep van bewoners bij de Raad van State tegen het plan is afgewezen. Op de plek van de nieuwe prostitutiezone zijn  de bomen gekapt en het terrein is bouwrijp gemaakt. De bouw zou starten in het voorjaar van 2017. Dit ondanks het verzet van het Bewonersplatform, de Wijkraad Overvecht en bewoners van de Vechtdijk, het Antoniuskwartier de Hoogstraatbuurt en de overkant van de Vecht.

Begin 2017 stagneerde het proces bij de gemeente doordat de geselecteerde investeerder/bouwer voor de zone niet door de strenge selectie kwam. De gemeente moest op zoek naar een nieuwe ontwikkelaar. In 2019 werd het plan opnieuw in de gemeenteraad besproken. Het aantal ramen wordt kleiner en  er kwamen aanpassingen om de haalbaarheid te vergroten. En een nieuwe ronde om exploitanten te werven via een tender. Maar dit liep vast.

Vanaf eind 2021 heeft de gemeente de plannen voor een prostitutielocatie in Overvecht voorlopig stopgezet.
Het was niet gelukt een investeerder en uitvoerder te vinden voor het plan ‘Het Nieuwe Zandpad’.

En nieuwe ontwikkelingen in de (landelijke) markt van sekswerk en prostitutiebeleid vroegen om een volledige
heroriëntatie voor het Utrechtse beleid rond prostitutie. De commissie Sorgdrager (onafhankelijke experts) onderzocht wat de toekomst van sekswerk in Utrecht zou kunnen zijn. In september 2022 werden hun aanbevelingen gepresenteerd. Prostitutie locaties zouden kleinschalig moeten zijn en over de stad verdeeld moetennworden. Wat dit betekent voor het Nieuwe Zandpad als mogelijke prostitutie locatie werd toen nog niet duidelijk.

In 2023 waren er geen (zichtbare) ontwikkelingen voor een stedelijk prostitutiebeleid en eventuele gevolgen
voor de locatie Het Nieuwe zandpad in Overvecht. Eind 2023 kwam de gemeente met het plan om de haalbaarheid te onderzoeken van tijdelijke nieuwbouw (woningen, voorzieningen en/of bedrijvigheid) op het Nieuwe Zandpad.

Foto_Ganzen_op_Zandpad

Wij blijven tegen een nieuwe prostitutiezone in of bij de wijk. Wij vinden dat de politiek het belang van de wijk vergaand ondergeschikt gemaakt heeft aan een gewenst ‘schoon prostitutiebeleid’. Maar door mee te praten hebben we geprobeerd de schade zoveel mogelijk te beperken.  Wij vinden de mogelijkheid van tijdelijke nieuwbouw op het Nieuwe Zandpad een veel beter idee dan vasthouden aan het plan voor een prostitutiezone. We zijn daarom benieuwd wat dit voor nieuwe mogelijheden kan opleveren.