Het Bewonersplatform Overvecht is een bundeling van actieve en betrokken bewoners.

Het Bewonersplatform zet zich in voor de verbetering van de wijk Overvecht: wijkbreed en toekomst gericht. Leefbaarheid en sociale samenhang zijn daarbij sleutelbegrippen.

Het Bewonersplatform richt zich op belangrijke thema’s voor Overvecht:

In deze thema’s komen veel dingen samen die belangrijk zijn voor Overvecht. Veel daarvan speelt al lang en behoort al sinds jaren tot het aandachtsgebied van het Bewonersplatform. Deze thema’s zijn in 2019 benoemd als prioriteit voor de komende jaren. Per jaar kijken we opnieuw wat actueel is en waar we de komende tijd veel aandacht aan willen besteden. De thema’s kunnen dus veranderen, verdwijnen of er kunnen nieuwe bijkomen, afhankelijk van wat er in de wijk speelt en bedreigingen zijn of kansen biedt.

Wij vragen ieder jaar aan gemeente, woningcorporaties en wijkpartners om zich hiervoor in te zetten, samen met bewoners.

Het Bewonersplatform zet zich al meer dan 25 jaar in voor een beter Overvecht. We denken mee en reageren op plannen. Het is veel werk voor een kleine groep actieve bewoners. Dat kunnen we niet meer voortzetten. In 2024 gaat het Bewonersplatform de activiteiten afbouwen. We gaan nog wel reageren op belangrijke plannen waarover dit jaar besluiten worden genomen.

 
Re-exposure of Hinder_werkzaamheden_VechtzoomparkEigen visie
Het Bewonersplatform ontwikkelt eigen ideeën over wat er in Overvecht zou moeten gebeuren. Wij volgen  kritisch wat de belangrijkste partijen in de wijk (gemeente, woningcorporaties, welzijnswerk, politie) uitdenken. Waar nodig brengen wij onze ideeën naar voren, bijvoorbeeld bij inspraak op plannen voor de wijk. Ook leveren wij onze inbreng bij allerlei gelegenheden waar gedacht en gepraat wordt over hoe het in Overvecht beter kan. En als het naar onze mening de verkeerde kant op gaat leveren we kritiek.

>> CONTACT <<