Het Bewonersplatform Overvecht is een bundeling van actieve en betrokken bewoners.

Het Bewonersplatform zet zich in voor de verbetering van de wijk Overvecht: wijkbreed en toekomst gericht. Leefbaarheid en sociale samenhang zijn daarbij sleutelbegrippen.

Het Bewonersplatform richt zich op belangrijke thema’s voor Overvecht:
[ Under construction: correcte links zijn nog niet ingevoerd ]
= Verkeer (waaronder de plannen voor de NRU)
= Natuur en Milieu
= Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen
= Ontwikkeling
Centrum Overvecht Lees meer
= Energie en Wonen Lees meer
= Zorg en Welzijn Lees meer
= De Versnelling Overvecht
= De Prostitutiezone / Het Nieuwe Zandpad
Het thema Verkeer krijgt vorm in een gezamenlijke werkgroep Verkeer van het Bewonersplatform en de Wijkraad Overvecht. En voor de NRU-plannen in de zelfstandige bewonersgroep DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat). De Natuur en Milieugroep Overvecht fungeert ook als een gezamenlijke werkgroep voor Bewonersplatform en Wijkraad
 
 Onze Folder geeft een kort en kleurrijk overzicht van wat het Bewonersplatform is en doet. Download ook ons Jaarverslag Bewonersplatform 2018 en de Speerpunten voor een beter Overvecht 2019,  die wij ieder jaar actualiseren en meegeven aan de gemeente en de woningcorporaties.
 
Re-exposure of Hinder_werkzaamheden_VechtzoomparkEigen visie
Het Bewonersplatform ontwikkelt eigen ideeën over wat er in Overvecht zou moeten gebeuren. Wij volgen  kritisch wat de belangrijkste partijen in de wijk (gemeente, woningcorporaties, welzijnswerk, politie) uitdenken. Waar nodig brengen wij onze ideeën naar voren, bijvoorbeeld bij inspraak op plannen voor de wijk. Ook leveren wij onze inbreng bij allerlei gelegenheden waar gedacht en gepraat wordt over hoe het in Overvecht beter kan. En als het naar onze mening de verkeerde kant op gaat leveren we kritiek.
Lees meer over wat het Bewonersplatform doet in ons Jaarverslag 2018 . Ook de jaarverslagen van 2017, 2016, 2015, 201420132012, 2011, en 2010 en zijn nog beschikbaar.   >> CONTACT <<