Winkels Overvecht, schets Het Bewonersplatform maakt zich zorgen over leegstand van winkelpanden in de wijk. We zien dit steeds vaker. En soms gaat dit gepaard met wat bewoners ervaren als verarming van het winkelaanbod en een neergaande spiraal in een winkelcentrum. Ook zien we leegstand of moeizame vulling in de ‘plinten’ op straatniveau van recente nieuwbouw.

Dit vraagt om een creatieve aanpak van de gemeente in samenwerking met winkeliers en eigenaren om de winkelcentra en winkellocaties in de wijk vitaal en gevarieerd te houden. Wij denken daar graag over mee. Bijvoorbeeld bij de plannen voor verbetering van het Centrumgebied en het Winkelcentrum Overvecht. Of bij het winkelcentrum De Klop, waar het niet goed mee gaat. Bij nieuwbouwprojecten stellen we de vraag of er niet te gemakkelijk verwacht wordt dat de plinten gevuld gaan worden met commerciele functies.

webwinkelNiet alleen de economische crisis is een oorzaak. Voor veel consumenten en producten is er een verandering gaande in de manier van kopen. Steeds meer gebeurt via internet en dat gaat ten koste van winkels. Voor veel diensten is niet altijd meer een kantoor of winkelpand nodig. Zo dreigt er in de stad en dus ook in de wijk een overschot aan winkelruimte te ontstaan. Daarom zou het goed zijn als de gemeente een visie uitwerkt wat het toekomstig aanbod moet zijn en wat dit betekent voor een wijk als Overvecht.