Centrum Overvecht

Home/Werkgroepen/Centrum Overvecht

Plannen voor herinrichting van het Centrum Overvecht lopen al sinds 2003.
Wij volgen de ontwikkelingen en hebben op diverse momenten inbreng geleverd.

Het Centrum Overvecht is het gebied van het winkelcentrum Overvecht en het daarachter gelegen terrein tot aan de Brailledreef, voorheen ook aangeduid als ‘Centrumkwadrant’.

Aanvankelijk was  er een groot plan voor uitbreiding van winkels, nieuwe voorzieningen en een flink aantal nieuwe woningen, deels in hoogbouw. Het huidige parkeerterrein zou grotendeels bebouwd worden evenals de strook langs de Brailledreef. Dit plan heeft zich jarenlang in voortgesleept en is begin 2013 definitief afgeblazen. Het bleek niet haalbaar door de economische crisis en de stagnerende woning- en vastgoedmark. Daarna heeft het een tijd stil gelegen.

Vanaf voorjaar 2014 heeft de gemeente de ontwikkeling van het Centrumgebied opnieuw opgepakt.

Plannen worden meer ‘vleksgewijs en organisch’ ontwikkeld; niet alles wordt tegelijk aangepakt. Een combinatie van ingrepen op korte termijn met snelle resultaten en investeringen op de langere termijn. In meedenkgroepen werken diverse betrokkenen bij het gebied deelthema’ s uit, o.a.: Verkeer en Openbare ruimte, Ontwikkeling winkels en Nieuwbouw op de NPD-strook (de oude bedrijfsloodsen langs de Brailledreef). Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet leveren op meerder momenten onze inbreng.

In 2017 zijn plannen uitgewerkt voor herinrichting van de verkeerstoegangen, het parkeren en de openbare ruimte aan de kant van de Albert hein XL. En voor de nieuwbouw van woningen en voorzieningen op de NPD-strook (langs de Brailledreef).
Begin 2018 is gestart met de sloopt van de oude NPD-hallen.

Contactpersonen:
= Nelleke Wuurman
= Annette van den Bosch (Verkeer)
= Ad Tourné
 = Han Hartogs (winkels)

Contact: info@bewonersplatformovervecht.nl