Plannen voor herinrichting van het Centrum Overvecht lopen al sinds 2003.
Wij volgen de ontwikkelingen en hebben op diverse momenten inbreng geleverd.

Het Centrum Overvecht is het gebied van het winkelcentrum Overvecht en het daarachter gelegen terrein tot aan de Brailledreef, voorheen ook aangeduid als ‘Centrumkwadrant’.

In 2012 is een plan voor grootschalige vernieuwing van het Centrumgebied met veel nieuwe winkels, voorzieningen en woningen definitief afgeblazen. Het bleek niet haalbaar door de economische crisis en de stagnerende woning- en vastgoed mark. Na een periode van heroriëntatie heeft de gemeente in 2014 een nieuw ontwikkelingsproces opgestart. Sindsdien wordt er gewerkt via deelplannen en kansen die zich voordoen op de korte en langere termijn.

Ondernemers, bewoners en andere betrokkenen bij het gebied leveren hun inbreng in meedenkgroepen. Het gaat om:Afbeeldingsresultaat voor Centrum Overvecht
1) herinrichting de openbare ruimte en verbeteren van de verkeerscirculatie, het parkeren en vooral de aansluiting op omringende wegen;
2) nieuwbouw van woningen op de ‘NPD-strook’ langs de Brailledreef met de oude bedrijfshallen;
3) samen met de ondernemers en eigenaren de aantrekkelijkheid van het winkelgebied verbeteren.

Verkeer en openbare ruimte
het eerste het deelplan voor herinrichting van verkeer en openbare ruimte (bij de apotheek en de AH-XL) is eind 2020 afgerond. Wij hebben in verschillende stappen inbreng geleverd voor het ontwerp.

Afbeeldingsresultaat voor Centrum Overvecht verkeer De toegang voor auto’s en fietsen vanaf de Zamenhofdreef is geheel veranderd.
De situatie voor fietsers en voetgangers is verbeterd en de openbare ruimte is gemoderniseerd.

Realisering van een aansluitende veilige fietsroute (die vrij ligt van parkeerbewegingen) langs de Seinedreef is nog steeds een zorgpunt. Wij blijven hiervoor pleiten, samen met het Wijkplatform en de Fietsersbond.

 

Nieuwbouw van de NPD-strook (de oude bedrijfshallen langs de Brailledreef) is het eerste grote ontwikkelproject van het Centrumgebied. Drie woonblokken  met voorzieningen in de plinten vormen samen ‘De Buurt‘.  Zo ontstaat een nieuwe woon-as  tussen Brailledreef en het winkelcentrum.

Afbeeldingsresultaat voor Centrum Overvecht

Het project wordt in d eerste helft van 2021 voltooid. Ook voor dit plan leverden we inbreng. Aandachtspunten waren o.a. invulling van de plinten, parkeren, toegankelijkheid voor mensen met beperking en nabijheid van bushaltes.

Contactpersonen:
= Annette van den Bosch (Verkeer)
= Ad Tourné (Ruimtelijke ontwikkeling)

Contact: info@bewonersplatformovervecht.nl