Plannen voor herinrichting van het Centrum Overvecht lopen al sinds 2003.
Wij volgen de ontwikkelingen en hebben op diverse momenten inbreng geleverd.

Het Centrum Overvecht is het gebied van het winkelcentrum Overvecht en het daarachter gelegen terrein tot aan de Brailledreef, voorheen ook aangeduid als ‘Centrumkwadrant’.

In 2012 is een plan voor grootschalige vernieuwing van het Centrumgebied met veel nieuwe winkels, voorzieningen en woningen definitief afgeblazen. Het bleek niet haalbaar door de economische crisis en de stagnerende woning- en vastgoedmark. Na een periode van heroriëntatie heeft de gemeente in 2014 een nieuw ontwikkelingsproces opgestart. Sindsdien wordt er gewerkt via deelplannen en kansen die zich voordoen op de korte en langere termijn. Ondernemers, bewoners en andere betrokkenen bij het gebied leveren hun inbreng in meedenkgroepen. Het gaat om:
1) herinrichting de openbare ruimte en verbeteren van de verkeerscirculatie, het parkeren en vooral de aansluiting op omringende wegen;
2) nieuwbouw van woningen op de ‘NPD-strook’ langs de Brailledreef met de oude bedrijfshallen;
3) samen met de ondernemers en eigenaren de aantrekkelijkheid van het winkelgebied verbeteren.

Activiteiten in 2018

Verkeer: het deelplan voor herinrichting van openbare ruimte en verkeerssituatie (met aansluiting op de Zamenhofdreef) bij de apotheek en AH-XL. Dit loopt al jaren. Op 7 juni hebben wij inbreng geleverd op het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting. De situatie voor fietsers en voetgangers was net als in vorige rondes voor het ontwerp het belangrijkste aandachtspunt. Realisering van een aansluitende veilige fietsroute (die vrij ligt van parkeerbewegingen) langs de Seinedreef is nog steeds een zorgpunt. Wij blijven hiervoor pleiten, samen met de Wijkraad en de Fietsersbond.

Nieuwbouw van de NPD-strook (de oude bedrijfshallen langs de Brailledreef): op 8 februari gaven we een positieve inspraakreactie op het Ontwerp Bestemmingsplan voor de NPD strook. Voor een aantal zaken die nader uitgewerkt moeten worden benoemden wij aandachtspunten: invulling van de plinten, parkeren, toegankelijkheid voor mensen met beperking en nabijheid van bushaltes.

Contactpersonen:
= Annette van den Bosch (Verkeer)
= Ad Tourné (Ruimtelijke ontwikkeling)

Contact: info@bewonersplatformovervecht.nl