Zorg en Welzijn komen we op veel manieren tegen. Naast de ‘reguliere´ inzet voor welzijn in de wijk had Overvecht in de periode 2007-2017 het ‘Krachtwijkenbeleid’, waaruit veel extra inzet op sociaal vlak mogelijk werd. Wij denken jaarlijks mee over het WijkActieProgrogramma (met veel extra inzet op leefbaarheid en sociale projecten). Sinds de reorganisaties van het welzijnswerk in 2013 en 2015 kijken wij kritisch naar de nieuwe werkwijze en de effecten van Sociaal Makelaars, Buurtteams en hoe buurtaccommodaties en buurtinitiatieven functioneren. En wij volgen de Gezonde wijk Overvecht.

Wij willen de komende tijd (2018 en verder) vooral aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:
= De uitvragen die de gemeente organiseert voor de sociale inzet in de wijk vanaf 2019, o.a. Sociaal Makelaars en Buurtteams.
= Sociale (buurt)accommodaties: buurthuizen, speeltuinen en ruimtes die tijdelijk beschikbaar zijn voor (bewoners)initiatieven.
=  het Wijkactieprogramma voor extra sociale inzet in de wijk, met als belangrijkste onderdeel de Versnelling Overvecht.
= Gezonde wijk: gezond leven en wonen in Overvecht.

Ook pakken we kleiner zaken op die spelen rond welzijn en zorg.

Contactpersonen
= Ad Tourné
= Nelleke Wuurman

Contact: zorgenwelzijn@bewonersplatformovervecht.nl