Zorg en Welzijn komen we op veel manieren tegen. Onze aandacht gaat uit naar welzijnsvoorzieningen waar bewoners direct gebruik van maken, zoals buurtcentra, buurtkamers,  kinderwerk in speeltuinen en andere locaties, voorzieningen voor jongeren, advies en hulpverlening (o.a. via de Buurtteams), gezondheid en zorg.  Naast de ‘reguliere´ inzet voor welzijn in de wijk is er ook veel extra inzet via het programma Samen voor Overvecht (voorheen de Versnelling Overvecht) Wij denken mee in o.a. de Wijkcoalitie rond Samen voor Overvecht. 
 

Wij willen de komende tijd vooral aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

= Sociale (buurt)accommodaties: buurthuizen, speeltuinen en ruimtes die tijdelijk beschikbaar zijn voor (bewoners)initiatieven.
= Inzet voor ontwikkelen van kwaliteiten en kansenvia werk en opleiding voor jeugd en jongeren
= Inzet rond taal en digitale vaardigheden 
= Het programma Samen voor Overvecht, waarin veel gebeurt op sociaal vlak, o.a. sociale inzet naar beoners bij renovatie van hun complex is samenwerking met de woningcorporaties.

= Gezondheid en zorg. e wijk: gezond leven en wonen in Overvecht.