• Nederland wil stoppen met aardgas als warmtebron.
 • Overvecht-Noord is als eerste Utrechtse wijk aangewezen om in 2030 aardgasvrij te worden.
 • Sinds eind 2017 werken gemeente, energiepartners en woningcorporaties plannen uit en zijn daarover in gesprek met bewoners.
 • Woningcorporaties hebben renovatieplannen waarbij veel geïsoleerd wordt en maken woningen aardgasvrij.
 • Stadsverwarming is een alternatief voor gas, maar de Utrechtse stadsverwarming is (nog) niet duurzaam.
 • Bewoners hebben veel vragen en zorgen wat aardgasvrij voor hen gaat betekenen.

HOE pakken we dit op en/of willen we dat dit wordt gerealiseerd?

 • Transitie moet – naast duurzaam – haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.
 • Overvecht-Noord verdient als ‘koploperwijk aardgasvrij’ extra geld en faciliteiten.
  • Plannen volgen:
 • Voor aanpak Overvecht-Noord.
 • Van woningcorporaties voor renovatie en verduurzaming in heel Overvecht.
 • Van stedelijke ontwikkelingen rond Energie.
 • Meepraten:
  • In de Klankbordgroep voor Overvecht-Noord aardgasvrij en bij plannen voor complexen.
  • In netwerk van bewoners die betrokken zijn bij energietransitie via eigen initiatief, buurt, verduurzaming van de eigen woning of kennisnetwerk.
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven, organisatie van bewoners in hun buurt en signalen of knelpunten inbrengen bij gemeente.
 • Energietransitie waar mogelijk combineren met verbeteringen in de wijk.

Voor een actueel overzicht: zie dit onderdeel in ons laatste jaarverslag.

Contactpersoon: Ad Tourné

Contact: info@bewonersplatformovervecht.nl