Thema’s: Overvecht in ontwikkeling

Op veel punten wordt er gewerkt om van Overvecht een prettige en toekomstbestendige wijk te maken.
Het Bewonersplatform kiest daar een aantal thema’s uit waar we met prioriteit aan willen werken.

 • Verkeer (waaronder de plannen voor de NRU)
 • Natuur en Milieu
 • Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen
 • Ontwikkeling Centrum Overvecht
 • Energie en Wonen
 • Zorg en Welzijn
 • De Versnelling Overvecht
 • De Prostitutiezone / Het Nieuwe Zandpad

Voor een aantal thema’s die eerder gespeeld hebben geven wij aan wat we daarin hebben gedaan, o.a :

 • Gebiedsontwikkeling Spoorzone en De Gagel
 • Imago van Overvecht
 • Economie en Werk
 • Vitaal winkelbestand