Thema’s: Overvecht in ontwikkeling

Op veel punten wordt er gewerkt om van Overvecht een prettige en toekomstbestendige wijk te maken.
Het Bewonersplatform wil met prioriteit werken aan de volgende thema’s:  

In deze thema’s komen veel dingen samen die belangrijk zijn voor Overvecht. Veel daarvan speelt al lang en behoort al sinds jaren tot het aandachtsgebied van het Bewonersplatform. Deze thema’s zijn in 2019 benoemd als prioriteit voor de komende jaren. Per jaar kijken we opnieuw wat actueel is en waar we de komende tijd veel aandacht aan willen besteden. De thema’s kunnen dus veranderen, verdwijnen of er kunnen nieuwe bijkomen, afhankelijk van wat er in de wijk speelt en bedreigingen zijn of kansen biedt.