Het Bewonersplatform zet zich in voor een betere wijk. Die inzet loont. We noemen enkele successen.

De adviesgroep NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) is er gekomen omdat het Bewonersplatform aandrong op betrokkenheid van bewoners bij de plannen. Volgend jaar start het onderhoud aan de weg. De adviesgroep heeft zich ingezet voor extra leefbaarheidsmaatregelen rondom de NRU en blijft dat doen.

De verkeerswerkgroep kijkt mee bij verkeersprojecten en geeft de gemeente kritische opmerkingen. De werkgroep heeft zich ingezet voor de herinrichting van de Orinocodreef en doet dat nu bij de Donaudreef, Taagdreef en omgeving en het Amazonekwartier.

Samen met het Wijkplatform staat het Bewonersplatform sterk om de gemeente duidelijk te maken
dat bewoners mee willen praten met het masterplan Centrum Overvecht en de Omgevingsvisie. Doet de gemeente genoeg om bewoners te informeren en is het duidelijk wat de plannen zijn? En worden de ideeën van bewoners over een herinrichting Einsteindreef meegenomen? Steeds meer bewoners willen weten wat het Einsteinkwartier is.

De gemeente wilde in het groen laten bouwen en dan is het Bewonersplatform kritisch. Groen en parken zijn belangrijk voor bewoners. Eerst moet de groenstructuur vastgelegd worden. Helaas zijn er veel te vroeg bomen gekapt voor het Nieuwe Zandpad. Met de inzet van bewoners is voorlopig wel voorkomen dat er een prostitutiezone komt. Het Zandpad kan weer een fijne groene plek worden.