Het Bewonersplatform zet zich al meer dan 25 jaar in voor een beter Overvecht. We denken mee en reageren op plannen. In het jaarverslag van het Bewonersplatform kun je lezen wat er in 2023 is gedaan. En op de website vind je ook het werkplan en de speerpunten voor 2024.

Het is veel werk voor een kleine groep actieve bewoners. Dat kunnen we niet meer voortzetten. In 2024 gaat het Bewonersplatform de activiteiten afbouwen. We gaan nog wel reageren op belangrijke plannen waarover dit jaar besluiten worden genomen.

De Omgevingsvisie zal bepalen hoe de wijk er in 2040 uit zal zien. Er moeten veel woningen, banen en voorzieningen bijkomen. Waar kan dat en waar niet? Wat is er nodig voor veilig verkeer en goed openbaar vervoer? Hoe behouden we het waardevolle groen?

Dit jaar worden belangrijke besluiten genomen over de vernieuwing van het Centrumgebied. Ook komt er een plan voor de openbare ruimte van Het Amazonekwartier. En een onderzoek of tijdelijke woningbouw mogelijk is op Het Nieuwe Zandpad. Dat is de strook langs de Einsteindreef waar de gemeente ooit een prostitutiezone wilde maken.

De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) loopt langs de wijk en heeft nieuw asfalt nodig. Wat kan er dan meegenomen worden om het leefbaarder te maken voor de bewoners langs die weg en bezoekers van het Noorderpark?