Veel bewoners hebben gereageerd op de ontwerp-Omgevingsvisie Overvecht. Kunnen er wel 5.000 woningen in de wijk worden toegevoegd? Zijn al die veranderingen haalbaar en dragen ze bij aan een verbetering van de wijk? Er is veel kritiek op de ontwerp-Omgevingsvisie.

Het Wijkplatform en het Bewonersplatform Overvecht hebben ook zienswijzen gestuurd. De werkgroep verkeer van beide platforms heeft aangegeven dat de autoknips niet zomaar uitgevoerd kunnen worden. En blijven de buurten in de toekomst bereikbaar met openbaar vervoer?

De gemeente had op verschillende momenten inloopbijeenkomsten georganiseerd. Hebben ze daar de bewoners alleen aangehoord of hebben de ambtenaren ook echt geluisterd? Wat is er gedaan met de opmerkingen?

Een ander voorbeeld van participatie is het masterplan voor Centrum Overvecht. Na de inloopbijeenkomsten is een nieuw ontwerp gemaakt. Veel opmerkingen van bewoners zijn ter harte genomen.

Bij de Omgevingsvisie heeft de gemeente weinig oog gehad voor het Centrum Overvecht en de andere winkelcentra. Blijft het Centrum Overvecht straks nog goed bereikbaar voor bewoners die afhankelijk zijn van de auto? En kunnen de buurtwinkels het hoofd nog boven water houden als ze minder klanten krijgen?

Wij hopen dat er goed wordt geluisterd naar de reacties van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Want er is een nieuw ontwerp Omgevingsvisie nodig om de wijk écht te verbeteren!