Het is fijn als je in je buurt je dagelijkse boodschappen kan doen. Een goed winkelcentrum in de buurt is daarom belangrijk. Voor bewoners die minder mobiel zijn is dit nog belangrijker.

Het Bewonersplatform heeft de afgelopen jaren meermalen haar zorg uitgesproken over leegstand van winkels. We zagen dat soms in Shopping Center Overvecht, maar de laatste tijd vooral in het winkelcentrum De Klop. Als winkels verdwijnen en panden leeg blijven staan, betekent dat een verarming van het winkelaanbod. Het winkelcentrum dreigt dan in een neerwaartse spiraal te komen. Dan is het zaak om die negatieve ontwikkeling te keren.

Daarom waren wij blij toen we hoorden van het plan van de Lidl op winkelcentrum De Klop om hun winkel fors uit te breiden. Met een grotere Lidl als ‘trekker’ van winkelpubliek kan het hele winkelcentrum profiteren. Er zit echter een addertje onder het gras. De beste manier om haar winkel op De Klop te vergroten is volgens de Lidl om de open toegang van het winkelcentrum vanaf de Japuradreef vol te bouwen en de twee winkels (waarvan er 1 leeg staat) die er tegenover liggen bij de Lidl te trekken.

Op een bijeenkomst in juni voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden werd dit plan toegelicht door de gemeente en de vertegenwoordiger van de Lidl. Ook het Bewonersplatform was aanwezig. Alternatieven waren onderzocht en die bleken niet of minder bruikbaar. Maar aan het ‘opvullen’ van de open toegang van het winkelcentrum kleven toch ook bezwaren. Dat werd eerlijk benoemd door de gemeente.

De winkeliers van De Klop en ook veel bewoners uit de omgeving reageerden positief op het plan. Zij zagen vooral het belang dat een grotere Lidl het winkelcentrum kan versterken en de leegstand een halt kan toeroepen. Het Bewonersplatform vindt dat ook een groot belang. Toch willen we dat er nog eens goed gekeken wordt naar andere varianten, waardoor het open karakter van De Klop behouden zou kunnen blijven. Gelukkig is daar nog alle tijd voor, want dit plan was pas een eerste verkenning.