Dit was het thema van de bijeenkomst die het Bewonersplatform op 9 december organiseerde in buurthuis de Boog. Het Bewonersplatform maakt zich zorgen over de gevolgen van de welzijnsbezuinigingen en had Cumulus Welzijn gevraagd uitleg te komen geven.

Wijnand van de Giessen (directeur) en Harry Dommerholt (manager van de afdeling Opbouwwerk) gaven een toelichting op de bezuinigingen. Zij gaven aan dat de bezuinigingen een besluit van de gemeente zijn en dat Cumulus Welzijn maar beperkte speelruimte heeft. De inzet van opbouwwerk en sociaal cultureel werk in Overvecht wordt 40% minder en voor jeugd en hulpverlening is dit elk 10%. Voor Overvecht betekenen de bezuinigingen vooral het schrappen van veel (recratieve) activiteiten en cursussen voor volwassenen en ook een vermindering van het kinderwerk. Op 9 december was nog niet in detail bekend wat er allemaal zou moeten stoppen. Een aantal activiteiten, vooral cursussen, waarvoor geen geld meer is, probeert Cumulus Welzijn te laten overnemen door anderen, waardoor het toch door kan gaan. Ook wordt geprobeerd om zoveel mogelijk activiteiten die al lopen tot aan de zomer voort te zetten. Bij aanwezige bewoners waren er vooral zorgen over gevolgen van de bezuinigingen voor het Wijkactieplan Doe Mee in Overvecht. Ook vroeg men zich af of bewoners(groepen) in de toekomst meer moeten gaan betalen voor het gebruik van ruimtes in buurthuizen.
Download hier het 
Verslag van de bijeenkomst over bezuiniging op welzijnswerk Overvecht