Wat gaat er gebeuren met de prostitutie langs het Zandpad? Gaat die definitief verdwijnen? En komt het dan op een andere plek terug? Langs de Einsteindreef, zoals we eind november via de krant hoorden? Een definitief besluit lijkt nog niet genomen.

Duidelijk is wel dat een prostitutiezone op een strook tussen de Einsteindreef en het terrein van de Waterzuivering veel meer “de wijk inkomt”. Met alle vervelende overlast en negatieve uitstraling die daarbij horen. En daar zit Overvecht niet op te wachten. Zorgen daarover staan goed verwoord in het advies van de wijkraad Overvecht aan het College van B&W, zie de website  van de wijkraad of download de tekst van het advies.

Begin januari heeft ook het Bewonersplatform aan de bel getrokken. Wij vinden het absoluut niet kunnen dat de gemeente zomaar een prostitutiezone langs de Einsteindreef wil plaatsen. En dat er tot nu toe bar weinig rekening is gehouden met belangen en gevoelens vanuit Overvecht. Dat moet echt anders! Bij ieder ingrijpend plan geldt dat er fatsoenlijk met de wijk en bewoners gecommuniceerd moet worden en dat er draagvlak voor moet zijn. De brief met onze reactie naar de gemeente is hier te vinden.