Rijkswaterstaat, provincie en gemeente ontwikkelen plannen om het verkeer in een Ring om Utrecht te leiden. De noordkant van deze ring is de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU): Karl Marxdreef, Albert Schweitzerdreef en Einthovendreef. Rond de zomer wordt bekend wat de uitkomsten zijn van een studie naar de verschillende alternatieven. Daarna wordt definitief beslist welk alternatief uitgewerkt gaat worden.
De keuze kan grote gevolgen hebben voor onze wijk. Daarom wil het Bewonersplatform dat bewoners hier goed over geïnformeerd worden. Er moet een wijkbrede informatiebijeenkomst komen (en niet in de vakantieperiode!) en de informatie moet bewoners huis aan huis bereiken. Het Bewonersplatform vraagt het college van B&W en het programmabureau Verder (dat verantwoordelijk is voor de communicatie) om hiervoor te zorgen. Ook wil het Bewonersplatform samen met vertegenwoordigers uit de wijk participeren in het vervolgtraject en zo invloed uitoefenen op het ontwerp van de nieuwe NRU.

De NRU ligt direct aan de wijk en wij willen dat er aandacht is voor de leefbaarheid in de wijk. Dat is niet alleen geluid of luchtkwaliteit maar ook een goede toegang naar het Noorderpark. We willen sluipverkeer in de wijk voorkomen en we willen niet dat problemen zich verplaatsen naar de wijk.

Onze werkgroep Verkeer zal waar mogelijk ook zelf bewoners informeren. U kunt melden dat u per mail op de hoogte wil worden gebracht van de informatiebijeenkomst via verkeer@bewonersplatformovervecht.nl . Op onze website volgt meer informatie.
U kunt ook de website van het programmabureau Verder www.ikgaverder.nl volgen.