‘Dit kan beter!’. Dat is de strekking van de reactie van Bewonersplatform en Wijkplatform  samen op het concept Omgevingsprogramma voor Overvecht. Daarin laat de gemeente zien hoe zij de komende jaren wil werken aan ruimtelijke ontwikkeling in de wijk.

Het gaat over grotere ingrepen zoals het bouwen van woningen of voorzieningen, anders inrichten of gebruiken van de ruimte of groen in de wijk, nieuwe wegen, openbaar vervoer of fietsverbindingen. Op veel punten in dit concept programma hebben wij onze inbreng geleverd en voorstellen voor verbetering gedaan. HIER kunt u de hele reactie lezen. Het concept Omgevingsprogramma met uitleg en een samenvatting is HIER  te vinden