Per 1 september is Nelleke Wuurman de nieuwe voorzitter van het Bewonersplatform. Zij volgt Pim Walenkamp op, die vanwege een nieuwe baan uit Utrecht vertrekt en daardoor zijn actieve inzet voor het Bewonersplatform moet afbouwen.
Nelleke Wuurman is al lang actief in het Bewonersplatform Overvecht. Zij is de trekker van de werkgroep Gebiedsontwikkeling Spoorzone, was al lid van het DB en heeft de afgelopen jaren regelmatig namens het Bewonersplatform het woord gevoerd op bijeenkomsten en bij het geven van inspraakreacties. Behalve voor het Bewonersplatform is Nelleke Wuurman ook al jarenlang actief in de bewonerscommissie ‘Plan 60’ en op het vlak van het seniorenbeleid  in Utrecht, o.a. via de ANBO en de COSBO.

Sinds april 2011 is Yttje Knol secretaris van het Bewonersplatform, nadat zij begin 2011 actief was geworden in het Platform. De functie van secretaris is lang vacant geweest. Het Bewonersplatform was daarom heel blij dat Yttje Knol dit slagvaardig en professioneel heeft opgepakt.

Met de nieuwe voorzitter en secretaris heeft het Bewonersplatform voor de komende tijd weer een goed bezet en slagvaardig Dagelijks Bestuur. De andere DB-leden zijn Hans van Amstel (penningmeester), Dick de Soeten en Han Hartogs (beide algemeen lid).