Het Bedrijventerrein Overvecht moet stapsgewijs worden omgebouwd tot een gebied met een combinatie van bedrijvigheid, onderwijs en wonen, aldus het Bewonersplatform.  Dit zal stapsgewijs en in een groeimodel moeten gebeuren.

Verouderde bedrijfslocaties die vrij komen kunnen vlek-voor-vlek naar nieuwe bestemmingen ingevuld worden. Hiervoor zal wel een verruiming nodig zijn van de huidige voorwaarden voor vestiging van bedrijvigheid.
Op het Bedrijventerrein Overvecht zijn de eerste stappen al gezet met de vestiging van Dutch HealthTec Academy in een voormalig bedrijfsgebouw.

Het Bewonersplatform Overvecht heeft deze visie ingebracht tijdens het ‘Stadsdebat Dynamisch Stedelijk Masterplan’, dat in maart plaatsvond. Bewoners konden digitaal en interactief ideeën leveren voor de toekomstige stedenbouwkundige invulling van een aantal gebieden in de stad Utrecht. Ook konden zij zelf gebieden toevoegen. Het Bedrijventerrein Overvecht is door het Bewonersplatform als ontwikkelgebied toegevoegd. Lees ook  de volledige reactie