De plannen voor opwaardering van de NRU worden vanwege de crisis voorlopig niet uitgevoerd. Maar doorstroming van verkeer en luchtkwaliteit langs de weg worden niet vanzelf beter. Dat vraagt om aanpassingen op de korte termijn. Wat gaat de gemeente nu doen?

DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) is betrokken geweest bij de plannen voor de opwaardering van de NRU. DROOM wil dat bewoners ook betrokken worden bij de oplossingen voor de korte termijn. Als u dat ook wilt, meld u dan bij DROOM via droomutrecht@gmail.com.