Wij maken ons zorgen over uitstel van de plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Er komt voorlopig geen geld van het Rijk om de NRU op te waarderen. De uitvoering zal zo’n 8 tot 10 jaar opgeschoven worden. Wat betekent dit voor Overvecht?

De NRU moest opgewaardeerd worden om het verkeer beter te laten doorstromen. Tegelijk zou de luchtkwaliteit en de oversteekbaarheid van de weg aanzienlijk verbeterd worden. De NRU moest eerder klaar zijn dan de reconstructie van de A27 bij Utrecht, zodat de vernieuwde NRU extra verkeer kon opvangen tijdens de aanpassingen van de A27. Zo waren de plannen.

Nu heeft de minister de zaak omgedraaid. De A27 zal eerst aangepakt worden en daarna pas de NRU. De werkgroep DROOM (= De Randweg Overvecht Op Maat) maakt zich zorgen. De gewenste verbeteringen langs de NRU gaan voorlopig niet door. Er zal zeker meer verkeer op de Randweg komen. Het verkeer staat nu al regelmatig vast. Het blijft nog lang slecht om langs de NRU te wonen, te werken of naar school te gaan.

De afgelopen twee jaar hebben DROOM en veel andere bewoners zich ingezet om de plannen voor de NRU zo gunstig mogelijk voor Overvecht uit te werken. Wij hebben gepleit voor een variant waarbij het doorgaand autoverkeer onder het Gandhiplein, Henri Dunantplein en Robert Kochplein doorgaat. Dit geeft het minste overlast voor de wijk. De gemeente heeft deze wensvariant uiteindelijk in de plannen meegenomen. Dat werk mag niet verloren gaan.

Nu de NRU-plannen niet doorgaan, zal worden gezocht naar korte termijn oplossingen. Die mogen de uitvoering van de wensvariant op lange termijn niet tegenwerken. DROOM wil dat de korte termijn oplossingen weer samen met bewoners worden onderzocht. Het gaat immers om de leefbaarheid van Overvecht. DROOM blijft zich inzetten!

Volg de NRU-ontwikkelingen op www.droomutrecht.nl of op www.utrecht.nl/nru .