Gemeente, Rijk en Provincie willen dat de stad bereikbaar is. Bewoners van Overvecht willen dat het Noorderpark bereikbaar is. De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is een barrière. Je moet een drukke autoweg oversteken om het park te bereiken. Het verkeer zorgt voor geluidsoverlast en slechte lucht. Ongelijkvloerse kruisingen moeten gaan zorgen voor een betere doorstroming en daardoor moet de lucht beter worden.

Een aantal bewoners is afgelopen jaar gevraagd om hun mening te geven over ontwerpen voor de NRU, die werden gepresenteerd in inpassingateliers. In het laatste atelier eind september presenteerde de gemeente een dijk als een mogelijke oplossing. Stelt u zich voor, de hele NRU op een dijk, op de kruispunten meer dan acht meter (ongeveer drie verdiepingen) hoog! De andere oplossing, die binnen het budget past, is dat maar één van de kruisingen Gandhiplein, Henri Dunantplein of Robert Kochplein wordt verdiept. Voor sommige bewoners is dat een verbetering, maar voor andere juist niet. En een oplossing voor veilige oversteken op de pleinen is er nog niet.

De werkgroep Verkeer van het Bewonersplatform Overvecht heeft DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) opgericht om met bewoners van Overvecht op de NRU-plannen te reageren. Na elk inpassingatelier heeft DROOM bijeenkomsten met bewoners georganiseerd om de mening te peilen. In de laatste bijeenkomst hebben de bewoners de voorstellen afgewezen. Bewoners willen geen metershoge dijk langs de wijk. Ook willen bewoners niet dat maar één kruising verdiept is, omdat het over het geheel geen verbetering zal zijn. Bewoners willen dat de hele NRU wordt verdiept. En als dat niet ineens kan, dan maar planmatig over een langere periode.

Als u wilt dat de NRU-DROOM geen nachtmerrie wordt, laat dan ook uw mening horen op de bijeenkomst die de gemeente later dit jaar organiseert voor alle bewoners van Overvecht. Wilt u nu al meer weten, kijk dan op www.droomutrecht.nl  of ga naar de site van de gemeente over de NRU www.utrecht.nl/nru.