Het Doe Mee Centrum De Gagel was tot voor kort een klein buurtcentrum bij de St. Maartendreef in Overvecht-Noord. Ooit neergezet als een tijdelijke voorziening voor de buurt. Jarenlang was het een plek waar bewoners terecht konden voor activiteiten of wat gezelligheid. Het werd goed gebruikt door organisaties die in de buurt werkten en als plek voor bijeenkomsten, overleg of een spreekuur.

Volgens plan zou het Doe Mee Centrum uiterlijk eind 2017 moeten sluiten. Daarom werd er in de zomer een verkenning gestart met alle betrokkenen. Wat zijn de wensen en mogelijkheden voor een alternatief,  zodat de activiteiten en de ontmoetingsfunctie voor de buurt door kunnen  gaan.

Het Bewonersplatform en ook de Wijkraad hebben daar intensief over meegedacht. De uitkomst was teleurstellend. De activiteiten die er nog waren zijn naar elders verplaatst. Half november is het Doe Mee Centrum gesloten en inmiddels gesloopt. Voor de buurt rest alleen nog een kaal stukje grond.

Wij vinden de gang van zaken en deze uitkomst onacceptabel. Er is niets gedaan met de wens van bewoners en anderen dat er in het gebied een buurtvoorziening moet blijven of terugkomen.

Dat staat ook in onze Speerpunten voor een Beter Overvecht voor 2018.  Die stellen we ieder jaar op. Lees onze Speerpunten 2018 en ons Jaarverslag 2017