Het Bewonersplatform heeft voor 2011 zes speerpunten voor een beter Overvecht voorgelegd aan de gemeente Utrecht en de woningcorporaties. Tegelijk presenteren wij ons Jaarverslag 2010 

  • Bij de besluitvorming over de NRU moet rekening worden gehouden met de leefbaarheid van de wijk. De plannenmakers moeten zorgen voor goede informatie naar bewoners toe en bewoners moeten betrokken worden bij de plannen.
  • Over belangrijke projecten voor de ontwikkeling van Overvecht moet snel een besluit genomen worden. Wij wachten al jaren op een plan voor het Centrumkwadrant. Ook moet er vaart komen in de plannen voor sloop-nieuwbouw of renovatie van flats in de Spoorzone en de Gagel. Deze plannen moeten meer diversiteit en kwaliteit opleveren in het aanbod van woningen en een hoogwaardige inrichting van deze gebieden.
  • Oneigenlijke bewoning en de negatieve effecten daarvan moeten beter aangepakt worden. Het gaat daarbij om het omzetten van woningen naar kamerverhuur, maar ook om illegale bewoning.
  • De werkloosheid is in Overvecht het hoogst van alle Utrechts wijken. Wij willen meer inzet zien, gericht op het terugdringen van werkloosheid en het ondersteunen van bewoners bij stappen naar werk en opleiding.
  • De Wijkaanpak Doe Mee in Overvecht moet doorgaan. Gezien de landelijke bezuiniging maken wij ons daar zorgen over. Gemeente en corporaties moeten met voldoende middelen blijven samenwerken aan een beter Overvecht.
  • Op veel punten gaat het de goede kant op met Overvecht. Maar Overvecht heeft last van een negatief imago. Daarom moet iedereen die bij de wijk betrokken is zich inzetten voor een beter imago van Overvecht.

Deze speerpunten voor een beter Overvecht hebben wij half februari samen met ons Jaarverslag 2010 voorgelegd aan de gemeente Utrecht (college van B&W, raadsleden en het wijkbureau Overvecht) en aan vertegenwoordigers van de woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex. Tegelijk is het als persbericht  verspreid.