Het Bewonersplatform presenteerde eind januari haar Jaarverslag 2013. Het geeft een goed beeld hoe wij het afgelopen jaar gewerkt hebben aan een beter Overvecht. Met onze Speerpunten voor 2014 geven we aan waar de gemeente en de woningcorporaties  – naar onze mening – in 2014 extra aandacht aan moeten besteden .

Deze speerpunten vatten we kort samen:

  • Er moeten concrete plannen komen voor korte termijn verbeteringen aan de NRU en voor de ontwikkeling van het  gebied rond Winkelcentrum Overvecht
  • Geen verplaatsing van prostitutie naar de strook lang de Einsteindreef, goede communicatie en serieus rekening houden met belangen van de wijk
  • Blijvende aandacht voor flatcomplexen waar leefbaarheid onder druk staat, met inzet op fatsoenlijk onderhoud, sociaal beheer, toepassen van Leefstijl ‘op maat’, en aanpak van de openbare ruimte
  • Gemeente en corporaties moeten oneigenlijke bewoning en de negatieve effecten ervan blijven aanpakken
  • Voorkom (dreigende) leegstand van winkelpanden en verschraling van het winkelaanbod
  • Zorg en Welzijn moet ondanks recente reorganisaties en komende transities van zorg en welzijn goed bereikbaar en op peil blijven; vooral voor kwetsbare bewoners.

Voor deze punten zullen we in 2014 aandacht blijven vragen.