Meer dan 150 bewoners bezochten op 21 september de  bewonersinformatieavond over de Noordelijke Randweg Utrecht  / NRU in centrum De Dreef. Daar werden de resultaten gepresenteerd van de eerste fase MER (Milieu Effect Rapportage) voor verschillende varianten om de NRU te veranderen. De avond was georganiseerd door het Programmabureau VERDER en het Bewonersplatform Overvecht.
Een verslag van deze avond vindt u hier op deze website. Daar kunt u ook inspraakreacties vinden van het Bewonersplatform Overvecht op de uitkomsten van de eerste fase MER voor de NRU
De uitnodiging kunt u ook nog downloaden