De gemeente Utrecht maakt binnenkort een keuze hoe de Randweg (NRU) langs Overvecht nieuw ingericht gaat worden. Er ligt nu een ‘voorkeursvariant’. Bewoners zijn hier niet tevreden over. Zij vinden dat de NRU (grotendeels) ‘verdiept’ moet worden aangelegd. In de voorkeursvariant van de gemeente gaat de NRU onder het Gandhiplein door lopen. Bij het Henri Dunantplein en Robert Kochplein moet de weg op hoge pijlers over deze pleinen heen lopen.

Bewoners hebben deelgenomen aan het participatietraject voor de inrichting van de NRU. Zij zijn vier keer gevraagd om een mening te geven over de ontwerpen. De bewoners hebben in hun advies steeds gekeken of de het gemakkelijk is voor fietsers en voetgangers om naar het Noorderpark te gaan en of het autoverkeer gemakkelijk de wijk in en uit kan. De weg mag niet het uitzicht bederven van bewoners die langs de weg wonen. Uiteraard moet de luchtkwaliteit beter en de geluidsoverlast minder worden.

Bewoners zijn niet tevreden over de voorkeursvariant. Zij willen geen hoge NRU op pijlers bij de twee pleinen. Bewoners willen dat de NRU bij alle drie de pleinen verdiept wordt aangelegd. Beter nog, dat de héle NRU verdiept in een bak komt. Dat geeft de minste aantasting van Overvecht. Leefbaarheid mag niet het slachtoffer worden van mobiliteit. Dat is de mening van de werkgroep DROOM (= De Randweg Overvecht Op Maat).

Bewoners zijn dus verbaasd dat de gemeente maar één ontwerpvariant presenteert. Het is niet de keuze van de bewoners. De voorkeur van bewoners voor een verdiepte NRU is niet eens goed doorgerekend. Wij zijn dus teleurgesteld. Daarom zet DROOM, samen met bewonersgroepen uit Blauwkapel en Groenekan, alles op alles voor de oplossing die volgens bewoners het beste is. Want Overvecht verdient beter!

Als u de ontwikkelingen wilt volgen, kijk dan op www.droomutrecht.nl of ga naar de site van de gemeente www.utrecht.nl/nru