“Het Bedrijventerrein Overvecht moet worden omgebouwd tot een gebied met een combinatie van bedrijvigheid, onderwijs en wonen. Zo kan het echt deel gaan uitmaken van de wijk Overvecht en ontstaat voor beide een win-win situatie.”

Dat was de boodschap van Nelleke Wuurman, voorzitter van het Bewonersplatform, tijdens de bespreking van het bestemmingsplan voor het Bedrijventerrein Overvecht in de Raadinsinformatieavond van 6 september.

“Deze visie wordt ook benoemd als ambitie in het bestemmingsplan en daar zijn wij blij mee”, aldus Nelleke Wuurman. “Bij het verder lezen van het bestemmingsplan bekruipt ons echter een wat ongemakkelijk gevoel. Wij vragen ons af of deze ambitie voldoende slagvaardig en offensief gerealiseerd kan worden door alle regelgeving en beleidskaders die in het bestemmingsplan benoemd worden. Wij dringen aan op een zo groot mogelijke regelvrijheid om aan deze ambitie te kunnen werken, waar nodig met onorthodoxe en creatieve middelen.”

Verder gaf Nelleke Wuurman aan dat in het bestemmingsplan iedere notie ontbreekt over het eventueel inpassen van een toegang of aftakking van de Ring Utrecht / NRU naar het Bedrijventerrein. “Het is ons niet duidelijk of het bestemmingsplan hiervoor de ruimte biedt. Het proces van herinrichting van de NRU komt binnenkort in een cruciale fase. Het moet niet zo zijn dat dit bestemmingsplan gaat werken als een blokkade voor het realiseren van een nieuwe aftakking van de Ring Utrecht / NRU naar het Bedrijventerrein Overvecht.”