Vlak voor Pasen ontvingen bewoners van Overvecht een brief over het Nieuwe Inzamelen van het huisvuil. Eerder waren er in de wijk twee inloopbijeenkomsten. Bewoners hebben veel vragen over de plekken waar de ondergrondse containers gaan komen en over de kliko’s voor papier en plastic. En hoe onthoud je dat er eens in de drie weken papier en plastic wordt opgehaald?  Duidelijk werd dat deze manier van inzamelen in ieder geval doorgaat. Maar dat er nog inspraak mogelijk is, met name over de plaatsen van  de ondergrondse containers voor het restafval. Over de pasjes voor die containers was geen eenduidige informatie.

Gescheiden inzamelen is een goede zaak, het spaart het milieu. Maar de mensen die dit nu al doen bij de bestaande ondergrondse containers voor glas en papier (die blijven bestaan) voelen zich opgezadeld met een extra loop voor hun restafval, meestal wat zwaarder dan plastic.

Naar onze mening moet de gemeente beter communiceren met bewoners, want er leven nog veel vragen.