Oude panden van de gemeente worden gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw. Eerder zijn al veel scholen in de wijk verhuisd naar een nieuw gebouw. Nu maakt de gemeente plannen voor verouderde gebouwen met wijkvoorzieningen.

In Overvecht Zuid gaat het om drie panden. Die worden tijdelijk gebruikt door organisaties in de wijk. In het vroegere buurthuis De Bram (Rhônedreef) zit Stichting Impulzz. In de oude basisschool aan de Jeanne d’Arcdreef zit Burezina. De oude school aan de Scharlakendreef wordt gebruikt door het jongerencentrum BOKS.

Met de huidige gebruikers is uitgebreid gesproken. Het is de bedoeling dat de voorzieningen in de wijk blijven. Soms kan dit op dezelfde plek, soms is een ander locatie beter. De gemeente kijkt waar voorzieningen moeten komen en welke voorzieningen goed gecombineerd kunnen worden in één gebouw. En of bepaalde voorzieningen te combineren zijn met woningen voor speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld ouderen. Dat is een hele puzzel.

Er is veel behoefte aan ruimte voor bestaande en nieuwe wijkvoorzieningen. En die moeten goed over de wijk verspreid zijn. Hoe ieder pand er straks uit komt te zien en wat er precies in komt wil de gemeente bespreken met bewoners en andere belanghebbenden.

Het Bewonersplatform vindt goede voorzieningen in de wijk belangrijk. Daarom praten wij mee over deze plannen. Wilt u meepraten? Mail dan naar info@bewonersplatformovervecht.nl