Het Bewonersplatform denkt mee over de wijk. Wat kan en moet er beter in Overvecht? Waar liggen opgaven en kansen? Wordt er bij belangrijke beslissingen geluisterd naar bewoners?

Aan het begin van ieder jaar maken we een lijstje met Speerpunten voor een beter Overvecht. Dat geeft richting. Voor 2017 hebben we 10 Speerpunten. We noemen ze kort:

Extra inzet voor de wijk met de Versnelling, meer variatie in woningen, armoede, lagere woonlasten, aanpak van de problemen met blokverwarming en stadsverwarming, de winkelcentra vitaal houden, ontmoetingsplekken in de wijk, plannen voor het Centrumgebied en voor de Randweg (NRU) langs Overvecht (zie ook hieronder).

U kunt HIER op onze website de Speerpunten voor een beter Overvecht 2017 lezen. Ons jaarverslag 2016 is HIER te vinden. Het geeft een goed beeld hoe we werken en wat we gedaan hebben.

Meer geld nodig voor Noordelijke Randweg Utrecht

De gemeente neemt dit jaar een besluit over het ontwerp van de NRU. Er is te weinig geld om alle pleinen te verdiepen. DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) wil dat er meer geld komt. Een verdiepte weg is beter voor de gezondheid van de omwonenden en het ziet er beter uit.

Wilt u op de hoogte blijven, stuur dan een mail naar droomutrecht@gmail.com en u de ontvangt nieuwsbrieven van DROOM.