Eind januari presenteerden we ons Jaarverslag 2021 en onze Speerpunten voor een beter Overvecht 2022. Beiden hebben een grote overeenkomst met de versies van vorig jaar. Dat geeft aan dat er een grote continuïteit is in de thema’s die voor ons centraal staan en waar wij onze inzet op richten. Per thema staat in het jaarverslag beschreven wat het omvat en wat de lange termijn doelen en inzet zijn. U kunt lezen wat de recente ontwikkelingen zijn en wat onze activiteiten in het afgelopen jaar voor dat thema waren. In de Speerpunten voor 2022 komen belangrijkste punten terug. Daar willen we ons dit jaar vooral op richten.

Bent u geïnteresseerd in een of meer van de onderwerpen? En wilt u daar misschien over meepraten of meedenken? Of heeft u al een reactie of iets dat u in de aandacht wil brengen? Of een vraag? Wij horen het graag! U kunt het sturen aan info@bewonersplatformOvervecht.nl

Het Bewonersplatform is vooral een netwerkorganisatie. Rond een thema werken we samen met wijkpartners, betrokken professionals in organisaties of ondernemers en met bewoners en initiatieven die bij dat thema betrokken zijn. In contact met hen halen we signalen en wensen op. Zo bepalen we hoe en waar wij kunnen bijdragen aan een beter Overvecht.