Op 7 juli 2009 organiseerde het Bewonersplatform een avond om bewoners te informeren over twee belangrijke plannen voor Overvecht: de opwaardering van de Noordelijke Randweg (NRU) en het plan voor de vernieuwing van het Centrumkwadrant rondom winkelcentrum Overvecht. De belangstelling was groot, ruim 50 bezoekers en er ontstonden soms pittige discussies.

Annette van den Bosch, voorzitter van onze werkgroep Verkeer, kon helder uitleggen hoe meerdere overheden (Rijk, provincie en gemeente) bezig zijn met plannen voor de NRU. Dat zit nu nog in de ‘onderszoeksfase’. De alternatieven die nu onderzocht gaan worden zijn echter bepalend voor wat er straks op tafel kan komen. In dit complexe proces probeert het Bewonersplatform telkens naar voren te brengen: het gaat niet alleen om de doorstroming van verkeer, maar ook om de leefbaarheid van Overvecht. Volgens een van de aanwezige bewoners “is het hard nodig dat bewoners en andere belanghebbenden wat meer van zich afbijten en hun stem laten horen.” Wij blijven deze plannen op de voet volgen. Als u op de hoogte wilt blijven of een bijdrage wilt leveren, laat dat dan weten via info@bewonersplatformovervecht.nl

Een medewerker van projectontwikkelaar Synergo gaf een toelichting op het plan voor uitbreiding van winkels en nieuwbouw van woningen op het Centrumkwadrant. Er was vooral veel belangstelling voor de grote maquette van het gebied. Bewoners die boven het huidige winkelcentrum Overvecht wonen hadden veel kritiek op de plannen: in hun ogen te groot, te vol en te hoge bebouwing voor hun uitzicht. Het Bewonersplatform is van mening dat het op hoofdlijnen een goed plan is, nieuwe woningen en voorzieningen op het Centrumkwadrant kunnen Overvecht een nieuw en bruisend hart geven.
De plannen moeten nog definitief worden vastgesteld door het college van B&W. Daarna worden ze breed bekend gemaakt en is er de mogelijkheid om in te spreken.