Verbetering van Winkelcentrum Overvecht en het gebied tot aan de Brailledreef staat al lang op de agenda. Eerdere plannen liepen spaak door de slechtere economie en vastgoedmarkt. Nu komt er beweging.

Sinds vorig jaar werken winkeliers, vastgoedeigenaren, gemeente en bewoners aan nieuwe plannen. Dat gaat in kleine stappen. Vorig jaar is gestart met de eerste verbeteringen van het parkeren en de doorstroom van het verkeer. En met ideeen voor de winkels en voor de strook met de oude bedrijfsloodsen langs de Brailledreef.

Als Bewonersplatform praten wij mee, want wij vinden het heel belangrijk dat het gebied van het winkelcentrum een bruisend hart van Overvecht wordt. Niet alleen voor winkelen, maar ook voor wonen, betere ingericht en beter toegankelijk voor auto’s fietsen en voetgangers.

Eind mei werden nieuwe plannen gepresenteerd. De toegang en doorstroom van het verkeer kan nog beter, loop- en fietsroutes worden aangepakt. Winkeliers willen de uitstraling van het winkelgebied verbeteren. Modernisering van de entrees en de winkelstraten kan heel veel opleveren. De ‘versstraat’ kan levendiger en aantrekkelijker worden door er een overdekte markt van te maken. Verplaatsing kan voor een paar grote winkels een betere plek opleveren.

De oude loodsen langs de Brailledreef worden gesloopt. Op die strook komt woningbouw. Een eerste schets met vier blokken appartementen vonden wij er goed uitzien. Naast huisvesting voor studenten en starters wordt ook gedacht aan senioren. Op de begane grond komt ruimte voor lichte bedrijvigheid of zakelijke dienstverlening. In het midden van het Centrumgebied blijft de ruimte voor parkeren.

De komende tijd worden deze plannen verder uitgewerkt. En wordt gezocht naar financiering vanuit de overheid en de markt. Wij verwachten dat de gemeente in het najaar de plannen zal voorleggen aan de wijk. Dat biedt bewoners, winkeliers en anderen de kans om hun mening te geven. Wij roepen iedereen die hart heeft voor Overvecht op om daar gebruik van te maken!