Bewoners en belanghebbenden konden tot 1 maart reageren op het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage voor de aanpassing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).  DROOM heeft dat gedaan.

Op  de NRU staat het verkeer regelmatig vast. De verkeerspleinen Robert Kochplein, Henri Dunantplein en Gandhiplein worden aangepast om het verkeer beter te laten doorstromen. Daarnaast moet de leefbaarheid verbeteren. Bewoners zijn terecht kritisch omdat er nog veel onduidelijk is. En zij willen geen viaducten over de pleinen. Viaducten zijn visuele barrières en de geluidsoverlast is veel erger dan bij een verdiepte ligging van de weg. Ook gaat er veel groen verdwijnen.

Opeens kwam er een raadsbrief met de boodschap dat het project wordt vertraagd. De werkzaamheden starten nu in 2022 en de oplevering is in 2027. Die extra tijd moet de Gemeente Utrecht gebruiken om samen met de Provincie en het Rijk te zoeken naar extra geld. In plaats van viaducten willen wij verdiepte onderdoorgangen. Daarom heeft de werkgroep DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) een zienswijze geschreven. Veel bewoners hebben deze zienswijze ondersteund. Hij staat op www.droomutrecht.nl.

Kort na het indienen kwam het verontrustende nieuws dat er misschien zelfs niet voldoende geld is om de autoweg verdiept aan te leggen onder twee pleinen. Dat komt door de stijgende bouwkosten. Lees HIER. DROOM blijft zich inzetten voor drie verdiepte onderdoorgangen! Als u op de hoogte wilt blijven kunt u zich aanmelden bij DROOM via droomutrecht@gmail.com.