De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) wordt opgewaardeerd: het Gandhiplein, Henri Dunantplein en Robert Kochplein worden aangepast zodat het verkeer beter doorstroomt. De snelheid gaat naar 80 km/uur. Ook wordt de aansluiting met de Moldaudreef aangepast. Na jarenlang onderzoeken, afwegen en ontwerpen kunnen in het najaar de bewoners van Overvecht hun mening geven. De gemeenteraad zal op basis van de ontwerpen én de reacties een besluit nemen.

Tijdens de planontwikkeling hebben zo’n 30 bewoners en belanghebbenden meegekeken en wijzigingen in het ontwerp voorgesteld. Toch was het schrikken toen duidelijk werd wat de impact zou zijn van hoge en lange fly-overs.

Inmiddels wil de gemeente 19 miljoen extra beschikbaar stellen, maar dat is niet genoeg om de NRU verdiept onder alle pleinen aan te leggen. Ook de Provincie zoekt nu naar meer geld.

Daarom is het belangrijk dat u als bewoner van Overvecht uw mening geeft. Hoe komt het eruit te zien, waar en hoe zijn de oversteekplaatsen voor het langzaam verkeer en wat zijn de gevolgen ín de wijk?

De inspraak start komend halfjaar. Raadpleeg www.utrecht.nl/nru, volg lokale kranten of meld u aan bij onze werkgroep DROOM (mail droomutrecht@gmail.com) en u ontvangt hun nieuwsbrief.