Dat is de vraag die de gemeente onderzoekt. Als het wel wordt afgekoppeld, waar gaat het verkeer dan naar toe? En wat betekent dat voor luchtkwaliteit en verkeersoverlast? En als het niet wordt afgekoppeld, hoe sluit de Moldaudreef dan in de toekomst aan op de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht)? En wat gaat dat (extra) kosten?

Voor de zomer heeft de gemeente een adviesgroep van bewoners samengesteld voor de opwaardering van de NRU. Het eerste vraagstuk waar de adviesgroep iets over kan zeggen, is de afkoppeling van de Moldaudreef. Kunnen auto’s in de toekomst nog vanuit de Moldaudreef naar de Albert Schweitzerdreef rijden (en omgekeerd)?

De werkgroep DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) zit ook in de adviesgroep en zij houdt zich al jaren bezig met de ontwikkelingen van de NRU. Ze constateert dat  in het NRU-project er altijd van uitgegaan is dat de Moldaudreef afgekoppeld zou zijn. Nu komt dat onderwerp toch op het bord van het NRU-project. Niet dat DROOM bezwaar heeft tegen de studie naar afkoppeling Moldaudreef. Het verkeersonderzoek geeft nu eindelijk inzicht in de verkeersstromen na afkoppeling.

DROOM heeft wel bezwaar tegen de kosten voor onderzoek en de aanpassingen die nu ook bij het NRU-project liggen. En er is al te weinig geld voor de NRU. De beste oplossing kan niet worden gerealiseerd, terwijl dat wel de wens is van bewoners en belanghebbenden.

Einde van het jaar wordt het voorstel gepresenteerd. Biedt de Moldaudreef nog steeds de mogelijkheid om de wijk uit en in te gaan, of moet de automobilist in de toekomst een andere route nemen? Begin volgend jaar neemt de gemeenteraad een besluit over afkoppeling  en over de kosten voor de aanpassingen.

Als u op de hoogte wilt blijven, meld u dan aan bij DROOM via droomutrecht@gmail.com.