De gemeente Utrecht heeft het plan om de prostitutie van het Zandpad aan de rand van Overvecht te verplaatsen naar een strook langs de Einsteindreef, met een toegang vanaf het Zandpad.
Omdat de ontwikkeling van die nieuwe locatie ruim een jaar vraagt, wil men op korte termijn een tijdelijke locatie inrichten voor een beperkt aantal (32) plekken op de groenstrook langs de op- en afrit vanaf het Zandpad aan de noordkant van de Marnixbrug.

Het Bewonersplatform Overvecht, de wijkraad Overvecht en bewoners van de Vechtdijk zijn fel tegen deze plannen.
En met hen ook veel meer bewoners van Overvecht!

Een nieuwe prostitutiezone langs de Einsteindreef komt veel meer ‘de wijk in’ als in de oude situatie langs het Zandpad. Met alle risico’s van negatieve uitstraling en overlast die daar van uitgaan. De rand van het Centrumgebied komt dan ineens vlakbij bij de kop de prostitutiestrook te liggen (ook al zal daar geen doorgang zijn). Het Zandpad blijft voor een deel overlast houden omdat hier het parkeren van prostitutieklanten en -kijkers plaats moet vinden. Kansen voor toekomstige ontwikkelingen in de driehoek tussen het Centrumgebied/Winkelcentrum, het Waterzuiveringsterrein en het Ziekenhuisterrein blijven voor langere tijd geblokkeerd. Terwijl Overvecht juist behoefte heeft aan positieve impulsen. Hier zit Overvecht absoluut niet op te wachten!
Wijkraad, Bewonersplatform Overvecht en bewoners van de Vechtdijk hebben de gemeenteraad en het College van B&W laten weten dat zij deze plannen niet zien zitten. Dat gebeurde in de Raadsinformatieavond die op dinsdag 4 maart j.l. over dit onderwerp is gehouden. Een kort verslag van deze Raadsinformatieavond, waar belanghebbenden hun mening mocht geven, vindt u HIER. Daar zijn ook de stukken te vinden waarmee de gemeente het voorstel voor de nieuwe prostitutielocatie langs de Einsteindreef onderbouwt. Download hier de reacties van het Bewonersplatform van de wijkraad en van de Bewoners Vechtdijk. Lees ook het artikel in Dichtbij van 7 maart.

Als u de plannen voor deze nieuwe prostitutiezone in Overvecht ook als onwenselijk ziet, is het nu tijd om in actie te komen.
 
Op donderdagavond 13 maart (21.00 uur) worden deze plannen besproken in de raadscommissie Stad en Ruimte. De partijen in de raad maken komende week de definitieve afwegingen voor hun standpunten. Daarbij kan ook uw stem van van invloed zijn.

Als u dit belangrijk vindt, gebruik dan uw mogelijkheden om met raadsleden in gesprek te gaan of uw zorgen kenbaar te maken. Dit kan de bezwaren vanuit de wijk enorm versterken. Zelf zoeken wij ook actief het gesprek met raadsleden om onze bezwaren nog beter in beeld te brengen.