Het was even schrikken begin 2013: bij de gemeente was er geen geld meer voor de Dierenweide in Park De Watertoren. De Dierenweide dreigde daarom gesloten te worden! Maar het is een belangrijk onderdeel van het prachtige Park De Watertoren. En de Dierenweide wordt door veel bewoners uit de omgeving erg gewaardeerd. Dat konden we niet over onze kant laten gaan!

Van verschillende kanten werd er actie ondernomen. Binnen de gemeente werd gezocht naar tijdelijke middelen om de Dierenweide in ieder geval dit jaar voort te zetten. Het Bewonersplatfom Overvecht en de Beheergroep van Park de Gagel met Hans van Amstel en Hans Pieters werden ingeschakeld om mee te denken. Liesbeth Maats van het Wijkbureau en Maarten van Deursen van Natuur- en Milieu Educatie hebben zich ingespannen om een nieuwe vorm van beheer op te zetten met een grote rol voor bewoners. Daarvoor wordt een stichting opgericht waarvan bewoners het bestuur gaan vormen. Het Wijkbedrijf, dat in april dit jaar van start is gegaan om allerlei werkzaamheden in de wijk te doen, wordt erbij betrokken. Zij kunnen een deel van het dagelijks beheer gaan uitvoeren. Ook wordt samenwerking met de naastgelegen speeltuin onderzocht.

Als al die inspanningen gecombineerd worden kan de Dierenweide volgend jaar met inzet van bewoners, vrijwilligers en het Wijkbedrijf blijven bestaan!  Er is nog één klein probleem. Voor de stichting die moet gaan toezien op het beheer is nog minimaal één bestuurslid nodig. Twee zijn er al. Daarom deze oproep aan bewoners, liefst uit de omgeving van de Dierenweide, om zich hiervoor te melden. Het gaat bepaald niet om een grote tijdsinvestering.
U kunt zich opgeven bij het Wijkbureau (Liesbeth Maats) of bij het Bewonersplatform Overvecht.