Net over de Marnixbrug zie ja langs de Einsteindreef een lange strook grond die bouwrijp gemaakt is. Volgens het plan van de gemeente moet hier Het Nieuwe Zandpad komen.

Na het sluiten van de prostitutieboten langs het Zandpad in 2013 moet hier een ‘schone en veilige prostitutiezone’ komen, zo luidt het plan. Maximaal 162 ramen, geconcentreerd in een wandelstraat.

Het Bewonersplatform vindt dit een slecht plan voor Overvecht en de omgeving. Samen met de wijkraad en bewoners uit de omgeving hebben wij ons verzet tegen dit plan. Echter tevergeefs.

Maar nu lijkt het plan van de gemeente te stagneren. Het is de gemeente nog niet gelukt om een projectontwikkelaar te vinden die aan alle eisen voldoet. Of dat in de toekomst gaat lukken zal moeten blijken.

Wij vinden dat de gemeente moet stoppen met dit plan. En moet gaan nadenken over wat er wel goed is voor de wijk en de omgeving. Er ligt nu een strook die een betere bestemming kan krijgen dan MAX 162 prostitutieramen.

Wij pleiten voor het bouwen van compacte huisvesting voor studenten en jongeren op die strook. Zoals de MAX studentenflats die een paar jaar geleden gebouwd zijn langs de Beneluxlaan. In Utrecht is behoefte aan huisvesting voor studenten en jongeren. Wij zien dat liever komen dan MAX 162 ramen.