Kent u het woord ‘Bussluis’? In Overvecht-Noord is er een, aan het begin van de Amazonedreef. Het betekent dat op die plek de auto’s er niet door kunnen, maar bussen en nooddiensten wel. Daar is veel over te doen.

Begin dit jaar is een Burgerinitiatief gestart om die bussluis op te heffen. De gemeenteraad moet zo’n verzoek serieus behandelen. Dat gebeurde en de raad besloot dat de bussluis op de Amazonedreef weg mag. Er was weinig aandacht voor de effecten die dit in de omgeving zal opleveren. Als de bussluis verdwijnt komt er meer autoverkeer en verkeersoverlast op de Amazonedreef en in de aangrenzende buurten. Daar was die bussluis nu precies voor bedoeld: om de verkeersdruk in de omgeving te verminderen. Daarnaast zorgt de bussluis voor een goede doorstroming van bussen.

Het Burgerinitiatief wil dat de bussluis weggaat omdat de buurt en vooral het winkelcentrum De Klop door de bussluis minder goed bereikbaar zou zijn. Het vraagt nu een iets langere route, van circa 1 minuut. Maar veel bewoners vinden dat de buurt uitstekend bereikbaar is met de auto.

Inmiddels zijn er bij de gemeente ruim 150 bezwaren ingediend tegen het opheffen van de bussluis. Die komen van veel bewoners uit de omgeving, de Fietsersbond, de Busonderneming en ook van het Bewonersplatform. Wij vinden dat woonbuurten niet extra belast moeten worden door autoverkeer dat ook prima met een kleine omweg naar de bestemming kan rijden.