In maart leverde het Bewonersplatform samen met het Wijkplatform een inspraakreactie op de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040. Wat vinden wij (samen met het Wijkplatform) belangrijk als er voor Overvecht ruimtelijke plannen gemaakt worden? Dat gaat vooral over bouwen, wonen, openbare ruimte en groen, verkeer en voorzieningen. Hoe moet Overvecht zich de komende 20 jaar ontwikkelen als een leefbare wijk voor iedereen te met goede woningen, voorzieningen voldoende ruimte en veel groen?. In onze inspraak op RSU 2040 Wijkplatform en Bewonersplatform Overvecht staat hoe wij die ‘ruimtelijke toekomst’ zien en wat daar voor nodig is.

De RSU 2040 was gericht op de hele stad Utrecht. Per wijk komt er een Omgevingsprogramma voor de ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente werkt dat nu uit voor Overvecht en heeft bewoners gevraagd ideeën voor hun buurt of voor de hele wijk te geven. Het Bewonersplatform heeft .dit gedaan. Zie onze inbreng voor Omgevingsprogramma 2021. Er staat te veel in om samen te vatten. Belangrijk voor ons is dat de wijk groen blijft. Er moet meer variatie in wonen komen en meer kansen voor Overvechters in in hun eigen wijk te verhuizen naar een betere woning. De kwaliteit van de openbare ruimte moet beter  en dat de parken mogen niet aangetast worden. Voor bouwplannen moet heel goed gekeken wordt waar dat wel en niet kan.