Maandag 15 oktober bent u welkom op de vergadering van het Bewonersplatform Overvecht (20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur) in Buurthuis de Boog, Gambiadreef 60 in Overvecht.

De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en anderen uit de wijk die met ons willen meepraten en meedenken over belangrijke zaken die spelen in Overvecht. Download: Agenda 15 oktober het Verslag  van de vorige Platformvergadering.

Het Bewonersplatform Overvecht komt eens per 6 weken bij elkaar (behalve in de zomervakantie). Onze volgende bijeenkomst is op maandag 10 december op de zelfde tijd en plaats als hierboven.