Het Bewonersplatform Overvecht zoekt bewoner(s) die zich als vrijwilliger wil(len) inzetten voor PR en externe communicatie. Wilt u een bijdrage leveren om Overvecht te verbeteren? Dit is uw kans!

Communicatie naar de wijk, bewoners en diverse partners hoort onlosmakelijk bij onze activiteiten. We doen dit op meer manieren, o.a. door onze bijdrage aan het wijkblad Dreefnieuws waarin we een vaste kolom hebben, via onze website, berichten per mail en op de digitale wijkcommunity Overvecht.NU. Maar we denken ook dat onze communicatie naar de wijk veel beter kan. Zeker als een enthousiaste bewoner / vrijwilliger nieuwe ideeën en vaardigheden en inzet kan inbrengen die we nu minder in huis hebben.

Wij bieden
♦  Een organisatie met visie en ambitie en goede contacten naar organisaties en sleutelfiguren in de wijk, waarin bewoners inzet leveren voor een beter Overvecht

♦  Begeleiding door / samenwerking met de voorzitter en de adviseur van het Platform
♦  Onkostenvergoeding.

Wij vragen
♦  Een enthousiaste vrijwilliger die als bewoner een binding heeft met Overvecht en:

♦  Wil meedenken en meewerken en deel wil uitmaken van het Bewonersplatform
♦  Met een actieve inbreng kan deelnemen aan 12 Platformvergaderingen per jaar
♦  De externe communicatie van het Bewonersplatform wil verbeteren, zelf een actieve rol wil spelen bij de uitvoering en daar minimaal 2 uur per week aan wil besteden
♦  Goed overweg kan met de computer en liefst ook enige ervaring met sociale media
♦  Zich goed schriftelijk kan uitdrukken en creatief kan omgaan met woord en beeld.

Heb je belangstelling dan maken we graag kennis en bespreken we de mogelijkheden.
Je kunt contact opnemen met  Nelleke Wuurman (voorzitter) ncwuurman@gmail.com