Utrecht heeft een nieuwe gemeenteraad. Waar moeten de nieuwe raad zich – samen met onze wijkbewoners – voor inzetten? Wat is nodig voor een beter Overvecht? We noemen een paar belangrijke punten.

Overvecht verdient meer kwaliteit in wonen en woningen. Veel complexen worden gerenoveerd. Tegelijk moet ook de openbare ruimte verbeteren. En er komt nieuwbouw bij. Dit mag niet ten kosten gaan van groen en parken. Er moeten voldoende sociale huurwoningen blijven en er is behoefte aan meer middenhuur- en koopwoningen in de wijk.

Buurten moeten duurzaam veilig worden ingericht (30km). Dat remt de snelheid van auto’s en geeft ruimte voor groen en een prettige omgeving. Er liggen kansen, want het wegdek en riool zijn toe aan vervanging. Maar voor een goede inrichting is wel extra geld nodig.

Overvecht-Noord wacht al vier jaar op een goed alternatief voor aardgas. Ook Overvecht-Zuid moet in 2030 aardgasvrij zijn. Voor bewoners moet dit haalbaar en betaalbaar worden. Zeker met de stijgende energieprijzen!

Veel Overvechtse jongeren willen zich ontwikkelen: werk, opleiding en ondernemerschap. Daarbij hebben ze hulp nodig. Er zijn al veel goede initiatieven. Maar er is meer nodig. Hier liggen veel kansen. Het Bewonersplatform presenteert jaarlijks haar Speerpunten voor een Beter Overvecht. We vragen de nieuwe raadsleden om dit goed te bekijken. Ze staan HIER op onze website.