Sinds de corona crisis in maart hebben wij onze eerder geplande bewonersavonden in 2020 geschrapt.

Wij zijn nog steeds betrokken bij belangrijke onderwerpen in Overvecht en leveren waar nodig inbreng. Contacten met bewoners, groepen in de wijk en met gemeente en wijkpartners lopen vooral digitaal (e-mail en online overleg). Voor gerichte vragen, samenwerking of afstemming kunt u ons benaderen via
info@bewonersplatformovervecht.nl