Sinds de corona crisis in maart 2020 hebben wij al onze bewoner bijeenkomsten geschrapt. Ook in 2021 zullen we voorlopig geen bijeenkomsten organiseren.

Wij zijn nog steeds betrokken bij belangrijke onderwerpen in Overvecht en leveren waar nodig inbreng. Contacten met bewoners, groepen in de wijk en met gemeente en wijkpartners lopen vooral digitaal (e-mail en online overleg). Voor gerichte vragen, samenwerking of afstemming kunt u ons benaderen via
info@bewonersplatformovervecht.nl